I tilfælde af negativ respons

Når en en kunde har indsendt sin respons, sørger IT-systemet automatisk for, at adskille god og dårlig feedback. På den måde vil du modtage en advarsel i det samme en gæst har meldt kritisk tilbage. Således opfanger du tidligst muligt en dårlig oplevelse hos en gæst, og du kan vælge at handle på det med det samme, hvilket erfaringsmæssigt giver den største chance for, at du kan minimere den skade en kritisk gæst vil komme til at rette mod dig og din virksomhed. Det er endog realistisk at omvende en kritiker til at være ambassadør, ved at handle med det samme.

Vi kalder det for det operationelle loop.

Generelt for alle typer af respons

Alle typer af respons bliver detaljeret analyseret ud fra Net Promoter Score specifikke modelmetoder. Således leverer RelationManager+ til enhver tid automatisk opdateret respons på en række kundeloyalitetsfaktorer, heriblandt hvor høj en Net Promoter Score din virksomhed har. Jo højere des bedre, da det er lig med, at din andel af ambassadører er god.

Vi kalder det for det strategiske loop, for det er her du sætter mål for fremtiden, og opsætter løbende målepunkter.