Bliver klassifikationer overhalet af brugerdrevne websites for mødeplanlæggeren?

me-gusta

Før den store gennemsigtighed, som internettet og de sociale medier har skabt, valgte mødeplanlæggere primært et konferencested ud fra objektive målbare kriterier som f.eks. stjerneklassifikationen. Det var her, man søgte at klarlægge standarder, faciliteternes egnethed m.v., så man kunne vurdere og gennemskue den ydelse, man fik.

Samtidig var det at kunne opnå et vist stjerneniveau en drivkraft for hotellet/konferencestedet til at gøre det bedre. Det var stjerneklassifikationen, der hævede standarden dengang, den blev indført på de danske hoteller.

Der er nu nye veje til den forbrugeroplysning, og drivkraften til at gøre det bedre er de loyale kunder. Forbrugeroplysninger om et steds egnethed og faciliteter kommer nu primært fra brugerne. Mødeplanlæggeren handler ikke længere som én person i professionelt øjemed og en anden i privat regi. I dag ved kunder mere om de ydelser, de vil købe, og ingen køber f.eks. et ophold, uden at de på nettet sammenligner priser og læser anbefalinger fra andre kunder.

Continue Reading

En guldgrube af viden

Analyseresultaterne fra RelationManager er en guldgrube af viden,
som du kan arbejde videre med i den takt, der passer dig.

Øget tilfredshed blandt dine gæster giver større fastholdelsesgrad, mersalg, større pris-tolerance, mindre opmærksomhed på konkurrenter og deres produkter. Kundetilfredshed - eller som vi siger i branchen ’gæstetilfredshed’ - har en direkte indflydelse på indtjening.

RelationManager+ garanterer, at du får et indgående kendskab til, hvad som skaber og driver din kundetilfredshed. RelationManager+ analysen giver dig et grundlag for strategisk og taktisk planlægning.

Foruden de indtjeningsmæssige muligheder, som ligger i kundeloyalitet, er det også interessant at se på de personlige relationer, som opstår mellem gæsten og din virksomhed. RelationManager+ analysen giver dig et dybdegående kendskab til, hvad der driver loyalitet for både nuværende og tidligere kunder.

RelationManager+ Analysen kan bruges som udgangspunkt for forbedringer og muliggør en løbende strategisk positionering i forhold til konkurrenter.

Foruden de direkte effekter, loyale kunder har på indtjeningen, påvirker de også deres omgivelser indirekte igennem positiv ’word-of-mouth’. Anbefalinger og generel positiv omtale anses som gratis reklame. Mange mener det er en af de bedste måder at påvirke og tiltrække nye kunder.

Continue Reading