GDPR - DK

Registreringen af dine kontaktoplysninger foretages med det formå, at kunne kvalitetssikre den serviceydelse der er leveret til gæsten. Dine kontaktoplysninger registreres og opbevares kun så længe, det er relevant i forhold til kontraktopfyldelse, eller det er relevant i forhold til at overholde retslige forpligtelser der påhviler virksomheden som dataansvarlig.

Oplysninger videregives, eller sælges på ingen måde til tredjemand, der ikke har en kontraktlig forpligtelse i forbindelse med levering af serviceydelsen, og vi registrerer ingen følsomme oplysninger.

Du har naturligvis altid ret til at gøre indsigelse mod at vi har din kontaktoplysninger.

Du har også ret til indsigt i, hvilke oplysninger, der er registreret om dig. Disse rettigheder har du efter Persondataloven.

 

GDPR - UK

The purpose of registering your contact information is to secure the quality of the service for the guest. Your contact information is only registered and stored if it is relevant for complying with the contract or the legal obligations the company has as a controller of data. 

Personal data is in no way given or sold to a third party without contractual obligations related to fulfilling the service offered.

We do not register any sensitive data. 

You have the right to request access and to object to our processing of your data. These rights derive from The Data Protection Act.